King Pong

Over King Pong

Het concept!

King Pong is een initiatief van de Vlaamse Tafeltennisliga ter promotie en ondersteuning van een breed recreatief tafeltennis aanbod in Vlaanderen. Iedere organisatie (school, club, dienstencentrum, …) die tafeltennis op een laagdrempelige manier wil aanbieden, kan gebruik maken van onze Web-App. Spelletjes spelen, vaardigheden aanleren, wedstrijden organiseren … het is allemaal mogelijk en vooral op jouw eigen manier!

Lees hier enkele ervaringen van andere gebruikers.

Promotiefilmpje

De Wep-applicatie

De webapplicatie is een hulpmiddel om tafeltennis op een laagdrempelige manier aan te bieden. Het bevat oefenvormen, spelvormen en een wedstrijdsysteem op maat van beginners. De vele variatie- en differentiatiemogelijkheden maken het ook interessant voor bijzondere doelgroepen zoals jonge kinderen, personen met een beperking, senioren, …

Vaardigheden

In de vaardigheden leert men onder meer een correcte paletgreep, een goeie houding, balvaardigheden zonder tafel en technieken aan de tafel. De vaardigheden worden stapsgewijs aangeboden in de applicatie en ondersteund door beeldmateriaal. Dankzij het deskundig geselecteerde materiaal uit het pakket kan men de vaardigheden optimaal ontwikkelen.

Spelletjes

In diverse spelletjes komen de geoefende vaardigheden spelenderwijs aan bod. De meeste spelletjes zijn geschikt voor kinderen, maar sommige zijn zeker ook toepasselijk voor oudere spelers. Er is bv. het spelletje waarbij het net na elk punt verschoven wordt in de richting van de speler die een fout gemaakt heeft. Zo wordt het moeilijker voor de sterkere spelers en makkelijker voor de zwakkere spelers.

Evaluaren

Dit onderdeel is vooral gericht op kinderen.
In de applicatie zit een testbatterij om de motorische competentie te meten van kinderen zonder tafeltenniservaring. Deze heeft als doel een voorspelling te maken over de aanleg voor tafeltennis.
Daarnaast is er ook een tool waarmee je de geoefende vaardigheden uit de applicatie kan evalueren. Dit heeft als doel om de evolutie van een kind weer te geven.

Wedstrijdsysteem

In dit systeem kunnen spelers van alle leeftijden het tegen elkaar opnemen en dat periodiek herhalen. Men kan punten verdienen per deelname en per gewonnen wedstrijd. Men kan geen punten verliezen, waarmee we dus participatie willen stimuleren. De spelers krijgen na verloop van tijd een sterkte toegekend door de app en op basis daarvan moeten ze ofwel voorgift geven ofwel krijgen bij elke nieuwe wedstrijd. Om veel verschillende tegenstanders te kunnen ontmoeten, is het aangeraden om maar te spelen tot één winnende set. De sterkte blijft evolueren afhankelijk van de eigen prestaties. De app berekent na elke uitslag een nieuwe tussenstand. Het is een heel vrijblijvend wedstrijdsysteem en gemakkelijk te organiseren met een zeer beperkte administratie. De belangrijkste spelregels van het tafeltennis zijn ook beknopt terug te vinden in dit onderdeel.

Aanbod van King Pong in Vlaanderen

Klik hier voor een map met alle tafeltennisclubs die zijn aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisliga

Ontwikkeling

King Pong is in beheer van de Vlaamse Tafeltennisliga
De APP werd ontwikkeld in samenwerking met frenoy.net
De video's werden gerealiseerd in samenwerking met okvideogroep.be

Toch nog vragen?

Stel ze hier