King Pong

Over prioriteitenbeleid

De VTTL kende de afgelopen 3 jaar een grote stijging van jonge leden. Deze stijging kwam er natuurlijk niet zomaar. In het sportseizoen 2012 – 2013 startte de Vlaamse Tafeltennisliga een project in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie: Multimove, een breed bewegingsaanbod voor kinderen van 3 tot 8 jaar. 6 clubs werden toen ondersteund, bij de start van het sportseizoen 2013 – 2014 kwamen hier nog 5 clubs bij. Iedere club streeft naar een bereik van minstens 30 kinderen dan is de rekening al snel gemaakt…

Het pilootproject, waarbij clubs konden ondersteund worden voor deze lessen stopte na 2 sportseizoenen, maar het project bleef door bestaan, de opgebouwde kennis en expertise kon verder worden gebruikt en nieuwe federaties kregen de kans om in te stappen. Via ondersteuning van Bloso en de Vlaamse Gemeenschap hebben we de participatie van -8 jarigen geïntegreerd in het project prioriteitenbeleid van de Vlaamse Tafeltennisliga. Deelnemende clubs worden op materiële en didactische wijze ondersteund, daarnaast wordt ook de vergoeding van de lesgever voor 1 les per week terugbetaald aan de clubs, dit voor een maximum van 30 lessen per sportseizoen. Momenteel zijn er 12 clubs die effectief bezig zijn met de lessen.

Via deze site wensen we een platform te bieden voor het aanbieden van de lessen en om de overstap van een algemene motorische ontwikkeling naar de tafeltennissport te vergemakkelijken.